Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014

Το ψήφισμα του Εθνικού Συλλόγου "Βόρειος Ήπειρος 1914" στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ΑθήναΑθήνα, 30/07/2014

Από:    «ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 1914»

Προς:  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Κοιν.:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Ως Εθνική Ελληνική Μειονότητα του Αλβανικού κράτους, η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη βάσει του Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας που υπεγράφη στις 17-5-1914, που κατοικούμε στο νότιο τμήμα της Αλβανικής επικράτειας, στην περιοχή που εμείς αποκαλούμε Βόρειο Ήπειρο και τη θεωρούμε εθνολογικά άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Ελληνικό κορμό,

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ

Τις μεταβολές τις οποίες επιχειρεί να επιφέρει η Αλβανική κυβέρνηση στις περιοχές που κατοικούμε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την δημογραφική αλλοίωση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και την εν καιρώ εξαφάνιση της, κάτι το οποίο επιχειρείται διαρκώς από το Αλβανικό κράτος τα τελευταία εκατό χρόνια.

Οι ενέργειες αυτές της αλβανικής κυβέρνησης έρχονται σε αντίθεση με τους διεθνείς κανόνες που διέπουν την ύπαρξη μειονοτήτων, όπως περιγράφονται στη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην παράβαση των άρθρων 5 & 16 της Σύμβασης – Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Εθνικές Μειονότητες.

Βάσει των ανωτέρω καταγγέλλουμε ότι επιχειρείται από Αλβανικής πλευράς η δημογραφική Εθνική αλλοίωση:

1)   του Δήμου Χιμάρας, με την ένωση του με την επαρχία Βρανίστι
2)   της Επαρχίας Άρτας ή Νάρτας με την ένταξη της στον Δήμο Αυλώνα
3)   της Επαρχίας Τζάρας με την ένταξη της στον νεοσύστατο Δήμο Τσαμουριάς με κέντρο την Κονίσπολη
4)   της Κοινότητας Βαγγαλιάτες με την απόσπαση της από την μειονοτική επαρχία Λιβαδειάς και την ένταξη της στον νεοσύστατο Δήμο Τσαμουριάς με κέντρο την Κονίσπολη
5)   της Κοινότητας Σωπίκι με την απόσπαση της από την μειονοτική επαρχία Λιβαδειάς και την ένταξη τους στον νεοσύστατο Δήμο Τσαμουριάς με κέντρο την Κονίσπολη
6)   της Κοινότητας Μουζίνα, με την απόσπαση της από την μειονοτική επαρχία Μεσοποτάμου και την ένταξη της στο Δήμο Δελβίνου
7)   της Κοινότητας Πετσά με την απόσπαση της από την μειονοτική επαρχία Μεσοποτάμου και την ένταξη της στο Δήμο Δελβίνου
8)   της Κοινότητας Γαρδικάκι με την απόσπαση της από την μειονοτική επαρχία Μεσοποτάμου και την ένταξη της στο Δήμο Δελβίνου
9)   της Κοινότητας Μαυρόπουλο με την απόσπαση της από την μειονοτική επαρχία Φοινίκης και την ένταξη της στον Δήμο Δελβίνου
10) της Κοινότητας Βρωμερό με την απόσπαση της από την μειονοτική επαρχία Φοινίκης και την ένταξη της στον Δήμο Αγίων Σαράντα
11) της Κοινότητας Τσούκα με  την απόσπαση της από την μειονοτική επαρχία Αλύκου και την ένωσή της με το Δήμο Αγίων Σαράντα.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επέμβει προς την Αλβανική κυβέρνηση προκειμένου να τερματιστεί η πολιτική η οποία περιγράψαμε στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και στρέφεται ευθέως κατά της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία.


«ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 1914»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου