Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Ο ΕΣΒΗ 1914 από την 1η Νοεμβρίου 2017 δεν διοργάνωσε ούτε συμμετείχε σε καμία εκδήλωση

Με αφορμή διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες σχετικές με την Βόρειο Ήπειρο, που έλαβαν χώρα στην Αθήνα εντός του Νοεμβρίου 2017 και για τις οποίες αναφέρθηκε - διαδόθηκε αυθαίρετα ως συνυπεύθυνος ή συμμετέχων ο Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914, διευκρινίζονται τα εξής:

Ο Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914 από την 1η Νοεμβρίου 2017 έχει τεθεί σε αδράνεια και ουδεμία ευθύνη ή συμμετοχή έχει από εκείνη την ημερομηνία σε εκδηλώσεις ή δραστηριότητες οπουδήποτε.
Η όποια παρουσία μελών του σε δραστηριότητες έγινε καθαρά σε προσωπικό επίπεδο και σε καμία περίπτωση υπό την ευθύνη του Συλλόγου.